Агрономія

Галузь знань 0901 "Сільське господарство і лісництво"
Спеціальність 5.09010103 "Виробництво і переробка продукції рослинництва"
Кваліфікація - 3212 Агротехнік
Первинні посади, які може обіймати агротехнік:

- плодоовочівник;
- овочівник;
- фермер-овочівник;
- фермер-рільник;
- садовод
- виноградар
- фермер-виноградар;
- фермер-садовод;
- озеленювач;
- фермер з вирощування культур в теплицях;
- приймальник-здавальник харчової продукції;
- завідувач підсобного сільського господарства;
- завідувач агрохімічного кабінету;
- завідувач оранжереї;
- завідувач дослідного поля;
- завідувач розсадника;
- технолог із агрономії.

Протягом навчання студенти вивчають:

- основи правознавства;
- ботаніка;
- фізіологія рослин з основами мікробіології;
- землеробство;
- агрохімія;
- основи менеджменту;
- агрометеорологія;
- ґрунтознавство;
- механізація і автоматизація с. г. виробництва;
- захист рослин;
- технологія виробництва продукції рослинництва;
- насінництво з основами селекції;
- організація і планування діяльності аграрних формувань;
- основи бухгалтерського обліку і фінансування;
- основи підприємництва та маркетингу;
- плодоовочівництво;
- технологія переробки і зберігання с. г. продукції;
- кормовиробництво;
- геодезія і землевпорядкування.