Відділення електроенергетики агропромислового виробництва

Спеціальність 5.10010102 “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі”

Тільки одне благо - знання,
і тільки одне зло - неуцтво.
Сократ

Відповідно до Старого Завіту, перші слова, які сказав Бог, починаючи творити мир з «нічого», були: «Так буде світло!». Як люблять говорити працівники енергетичної галузі, саме тому їхня професія – найстаріша з усіх. Насправді історія розвитку цього технічного напрямку нараховує більше 100 років. Зате яким славним і стрімким був цей розвиток!

Як відомо, будь-який прилад чи пристрій, створений людиною, має потребу в ретельному обслуговуванні, а іноді й у ремонті. Недостатньо в певному місці просто поставити електростанцію, трансформаторну підстанцію, підприємство та забезпечити всім необхідним устаткуванням. Потрібно залучити до роботи фахівців-електриків, які здійснюють монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок. Адже від якісного виконання поставлених перед ними завдань залежить безперебійна робота будь-якого підприємства.

Сьогодні на ринку праці існує велика потреба в таких спеціалістах, а отримати необхідні знання та навички можна на відділенні електроенергетики АПВ. Підготовка фахівців техніків-електриків ведеться за денною та заочною формами навчання.

Перелік вимог, висунутих до майбутнього техніка–електрика, значний. Тому що молодому фахівцеві необхідно працювати в різних за складністю умовах. Тому, насамперед, увагу звертають на стан його здоров’я. Відсутність певних хронічних захворювань, витривалість, відмінний зір – це необхідні вимоги для успішної роботи. Крім цього, він повинен бути готовим приймати швидкі, обмірковані рішення у випадку виникнення позаштатної ситуації.

Матеріально-технічна база відділення відповідає вимогам, необхідним для підготовки кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців. Сьогодні на відділенні створено 19 кабінетів і 15 лабораторій, у яких за денною та заочною формами навчання отримують освіту 350 студентів. Студенти навчаються за рахунок державного бюджету та за кошти фізичних та юридичних осіб.

На відділення створені віртуальні лабораторії, що дає можливість використовувати спеціалізовані програми («Dialux» (диалюкс) - для розрахунку електричного освітлення; «Електрик» - для електротехнічних розрахунків всіх рівнів, «Autocad КОМПАС-3D» - для виконання графічної частини курсових і дипломних проектів), за якими майбутні фахівці вивчають спеціальні дисципліни та проводять електротехнічні розрахунки при виконанні курсових робіт, дипломних проектів.

Підключення лабораторій до мережі Інтернет дозволяє отримувати в режимі «он-лайн» довідкову інформацію, необхідну для виконання практичних робіт та проведення лекційних занять.

Під час навчання майбутні фахівці отримують знання і вміння з:

- розрахунку, проектування й експлуатації електротехнічного обладнання;

- організації та проведення монтажу, налагодження, випробування, раціонального використання, технічного обслуговування та поточного ремонту електричного устаткування;

- оцінки рівня механізації й автоматизації електротехнічного устаткування, вибору й експлуатації пристроїв і систем автоматики в електричних системах і мережах;

- виконання комплексу робіт по монтажу та налагоджуванню електротехнічного обладнання та засобів автоматизації.

Протягом навчання студенти проходять практичну підготовку на підприємствах, в організаціях та установах регіону:

- Сільськогосподарських підприємствах різних форм власності Сумської та Чернігівської областей;

- ПАТ „Сумиобленерго”.

Випускники отримують робочі професії:

- електромонтер;

- газоелектрозварник;

- оператор комп'ютерного набору;

- водій категорії В.

Випускники відділення працюють на посадах:

- завідувач електроремонтною майстернею;

- технік–електрик по монтажу і наладці електрообладнання;

- електромеханік;

- майстер дільниці РЕМ;

- диспетчер РЕМ;

- інспектор з енергонагляду;

- енергетик дільниці;

- технік-електрик по контрольно-вимірювальних приладах.